METAL-BUD PERFEKT FIRMA Z WIELOTENIM DOŚWIADZCZENIEM Budowa obór

Budowa obór

W ofercie Metal-Bud Perfekt znalazła się również budowa budynków inwentarskich, takich jak obory. Budowa obór wymaga szczególnej dbałości o walory użytkowe, ale również bezpieczeństwa.

Taki budynek powinien przede wszystkim zapewnić zwierzętom dobre warunki i ochronę przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, a także być dostosowany do wymagań zwierząt. Tworzone przez nas obory spełniają wszystkie wymagania techniczne i technologiczne dotyczące warunków, w jakich przechowuje się bydło.

Wymagania dotyczące budynków rolniczych ulegają zmianie wraz ze zmieniającymi się normami, postępem technologicznym, a także metodami chowu zwierząt, dlatego każdy projekt szczegółowo omawiamy z Klientem.